Agenda
29/05/2012 - 10:30 - Auditori

Visita del Liceo Francés al PRBB


Other

Rafael MaldonadoPrograma
  • Una introducció (10 min) del PRBB (amb un video espectacular) a càrrec del Dr Reimund Fickert (Director de projectes del PRBB)
  • Una presentació general (20 min) del Laboratori i del problema de l’addicció a drogues, seguit de preguntes, per part del Dr Rafael Maldonado (Director del Laboratori de Neurofarmacologia)
  • Una primera sessió (30-40 min) sobre el cannabis (característiques i efectes positius i negatius), a càrrec de Laura Cutando
  • Una segona sessió (30-40 min) sobre el cannabis (efectes sobre funcions cognitives, especialmente memoria), a càrrec de Arnau Busquets
  • Un torn de preguntes final sobre les dues sessions; tindrien 15-20 min per el.laborar una o dues preguntes per clase, que formularien 2 portaveus de cada classe