News
13/2/2015

El·lipse 84: "El CEXS-UPF, Unitat d'Excel·lència 'María de Maetzu'" / "The CEXS-UPF, recognised as a "María de Maetzu" Excellence Unit"

El·lipse 84: "El CEXS-UPF, Unitat d'Excel·lència 'María de Maetzu'" / "The CEXS-UPF, recognised as a "María de Maetzu" Excellence Unit"


Edició de maig


Ja ha sortit l'edició de maig de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

L’editorial d’en Luis Serrano (director del CRG) sobre com les retallades en recerca amenacen el futur d’Europa obra l’edició de maig de l’El.lipse, la publicació del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).  Més positiva és la noticia que el CEXS-UPF ha rebut la distinció “Maria de Maetzu” d’excel·lència en recerca, i que l’Hospital del Mar ha estat també reconegut amb dos importants premis.

Altres novetats d’investigadors del PRBB inclouen el descobriment de noves mutacions implicades en l’autisme, una nova diana terapèutica pel càncer de colon, com l’exposició passiva a la llegiu pot estar lligada a una major taxa d’infeccions o com l’endogàmia pot haver salvat als goril·les de muntanya de l’extinció, entre d’altres.

A l’entrevista, Luis Bejarano ens explica les seves aventures per Espanya amb el projecte de ciència ciutadana del CRG “Saca la lengua”, i el Perfil de grup presenta la recerca de Jordi Garcia Ojalvo i el seu grup de dinàmiques de sistemes biològics al  CEXS-UPF. Unes impressionants imatges acompanyen l’article de Ciència al descobert sobre cèl·lules mare i la Foto científica - que aquest mes és, de fet, un vídeo, ni més ni menys que el guanyador del concurs de Nikon “Small World in Motion”! Finalment, un article especial dedicat al 10è aniversari del Premi PRBB i què ha representat per als joves finalistes – els científics del futur!

No us perdeu aquestes i d’altres noticies del nucli més gran de recerca biomèdica del sud d’Europa! I recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 84: "The CEXS-UPF, recognised as a "María de Maetzu" Excellence Unit"

Welcome to the May issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

We open this month’s edition of Ellipse, the monthly paper from the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB), with an editorial by Luis Serrano (director of CRG) on how research cuts may be threatening Europe. On a more positive note, the Health Department of the UPF has been awarded the ‘centre of excellence’ distinction “Maria de Maetzu”, while the Hospital del Mar has also received two honorific awards.

Other news by researchers at the PRBB include the discovery of new mutations involved in autism, a new therapeutic target for bowel cancer, how passive exposure to bleach may be related to higher infection rates, or how inbreeding might actually have saved mountain gorillas from extinction.

In the Interview, Luis Bejarano tells us about his experience touring Spain for the citizen’s science project “Saca la lengua” by the CRG, and the Group profile section presents Jordi Garcia Ojalvo’s group on dynamical systems biology at the CEXS-UPF. Some beautiful images accompany the Science uncovered section on stem cells, and the Scientific photo – which this month is actually a video, none other than the winner of Nikon’s Small World in Motion competition! Finally, a special section on the 10th anniversary of the PRBB Award, and what it has meant for the young participants – the scientists of tomorrow!

Do not miss this and other news about what’s going on at the biggest hub of biomedical research in Southern Europe! And remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.