News
19/6/2015

IMIM: Signat un conveni de col·laboració entre el Laboratori Antidopatge de Barcelona i la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte

IMIM: Signat un conveni de col·laboració entre el Laboratori Antidopatge de Barcelona i la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte


Noticia de l'IMIM


La signatura del conveni permetrà que el Laboratori accedeixi a un major volum d’activitat i estrènyer la cooperació en matèria científica amb les autoritats estatals esportives.

L’acte de signatura s’ha realitzat el 15 de juny a les dependències de l’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques) i hi han intervingut el conseller de salut, Hble Sr. Boi Ruiz com a president del Patronat de la Fundació IMIM i el Sr. Miguel Cardenal, president del Consejo Superior de Deportes. Ambdues institucions tenen un objectiu comú que és promoure la recerca científica associada a la pràctica esportiva, protegir la salut dels esportistes i fer prevenció en la lluita contra el dopatge.

Més informació:
Web de l'IMIM