News
13/2/2015

El·lipse 85: "Hospital del Mar, 100 anys amb el batec de Barcelona / "Hospital del Mar, 100 years of beating in time with Barcelona"

El·lipse 85: "Hospital del Mar, 100 anys amb el batec de Barcelona / "Hospital del Mar, 100 years of beating in time with Barcelona"


Edició de juny


Ja ha sortit l'edició de juny de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada d’aquest mes està dedicada a l’exposició sobre el centenari de l’Hospital de Mar. A més hi trobem el perfil de grup de Marc-Martí Renom al CRG-CNAG, que estudia estructures biològiques tridimensionals , i Juan Martín Caballero ens parla de la nova aliança d’estabularis del PRBB i el PCB.

Les noticies científiques del mes inclouen noves pistes sobre la distròfia muscular de Duchenne, el paper de les repeticions d’aminoàcids en tàndem en l'evolució dels vertebrats, l'expressió de gens en diferents teixits i individus, enzims clau en la diferenciació de les cèl·lules mare embrionàries, l’addicció a la xocolata en ratolins o com la crisi econòmica ha augmentat el consum d’alcohol, cànnabis i tranquil·litzants a Espanya.

També parlem de la reunió EMBO Young Investigator que va tenir lloc al PRBB, de com ZeClinics, una spin-off de la UPF-CRG ha aconseguit recaptar 100.000  en 3 mesos, i sobre el nou centre de ciència, comunicació i societat allotjat al parc . També aprendreu per què la filogènia és útil, i perquè científics catalans recolzen la reutilització de les dades de salut pública per a la recerca. Finalment, no us perdeu la nova campanya a favor de la recerca per l'Alzheimer realitzada per la FPM amb la participació del campió de MotoGP Marc Márquez!

No us perdeu aquestes i d’altres noticies del nucli més gran de recerca biomèdica del sud d’Europa! I recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 85: "Hospital del Mar, 100 years of beating in time with Barcelona"

Welcome to the May issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

The June edition of El·lipse, the PRBB’s monthly newspaper, is here! The exhibition on the 100–years anniversary of the Hospital del Mar occupies the cover of the publication by the Barcelona Biomedical Research Park. In this issue, we learn about the research into 3D biological structures by Marc-Martí Renom’s group at the CRG-CNAG, and Juan Martín Caballero tells us about the new alliance of the PRBB and PCB animal facilities.

The scientific news of the month give new clues about Duchenne’s muscular dystrophy, the role of amino acid tandem repeats in vertebrate evolution, gene expression in different tissues and individuals, key enzymes in embryonic stem cell differentiation, mice addiction to chocolate or how the economic crisis has increased alcohol, cannabis and tranquiliser use in Spain.

Also, find out about the EMBO Young Investigator meeting that took place at the PRBB, about ZeClinics, the UPF-CRG spin-off that managed to raise € 100,000 in 3 months and about the new science, communication and society centre hosted at the park. You can also learn why phylogeny is useful, and read about the support of Catalan scientists for the reuse of public health data for research. Finally, don’t miss the new campaign in favour of Alzheimer’s research done by the FPM and with the help of motoGP champion Marc Márquez!

Do not miss this and other news about what’s going on at the biggest hub of biomedical research in Southern Europe! And remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.