News
10/7/2015

UPF: Es constitueix l'Associació Bioinformatics Barcelona-BIB

UPF: Es constitueix l'Associació Bioinformatics Barcelona-BIB


News from the UPF


S'ha constituït l'associació Bioinformatics Barcelona (BIB) amb 25 entitats membres entre universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalaris, grans infraestructures científiques, empreses del sector farmacèutic, tecnològic i bioinformàtic, i altres institucions. Paral·lelament, han mostrat el seu interès i estan en procés d'incorporació 23 entitats més. La primera junta directiva està formada per la presidenta Ana Ripoll (UAB), el secretari Arcadi Navarro (UPF) i el tresorer Alfons Nonell (Mind the Byte).

La bioinformàtica és una àrea d'investigació en què s'apliquen les ciències de la computació i les tecnologies de la informació per al tractament de dades biològiques. Aquesta activitat multidisciplinar amplifica el potencial de creació de coneixement i la transferència de tecnologia. La bioinformàtica s'utilitza en totes les àrees de les ciències de la vida i té un profund impacte en una àmplia gamma de camps, incloent-hi la salut, la indústria alimentària i la biotecnologia en general.

Més informació:
Web de la UPF

Web del CEXS-UPF (in English)