News
13/2/2015

El·lipse 87: "Traduint les emocions en so / Translating emotions into sound"

El·lipse 87: "Traduint les emocions en so / Translating emotions into sound"


Edició de setembre


Ja ha sortit l'edició de setembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Traduir les emocions en so. Aquest es l’objectiu d’un nou projecte d’investigadors del CRG i l’IMIM, i la noticia de portada de l’El·liipse, el periòdic mensual del PRBB. Altres noticies destacades del parc son la identificació del perquè els biofilms bacterians son tan resistents i dels mecanismes cerebrals de formació de la por, la descoberta d’una major diversitat de papallones del que es creia, o una nova teoria sobre l’origen dels llevats. Una recerca de la UPF ens apropa més a l’us terapèutic del cànnabis, i científics de l’IBE(CSIC-UPF) troben una explicació per a l’èxit evolutiu dels insectes.

A l’entrevista, Oscar Vilarroya, de l’IMIM, ens parla de la importància de la divulgació de la ciència, i el perfil de grup ens presenta la recerca de la Mònica Guxens al CREAL. La secció ‘Ciència al descobert’ ens informa dels diferents tipus de vacunes que existeixen. L’El·lipse ens porta també la noticia de dues iniciatives solidaries per a finançar la recerca biomèdica que te lloc al parc.

A més, no us perdeu les fotos de la festa d’estiu del PRBB! Que en gaudiu! I recordeu que podeu veure totes les edicions de l'El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!


El·lipse 87: "Translating emotions into sound"

Welcome to the September issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

Translating emotions into sound. This is the aim of a new project by researchers from the IMIM and the CRG as well as the cover of the El·lipse, the monthly newspaper of the PRBB. Other news highlights of the park are the identification of why bacterial biofilms are so strong and of the brain mechanisms of fear learning, the discovery of a greater variety of butterflies than previously thought, or a new theory on the origins of yeast . A UPF research brings us closer to the therapeutic use of cannabis, and scientists from IBE (CSIC-UPF) have found an explanation for the evolutionary success of insects.

In the interview, Oscar Vilarroya from IMIM, speaks of the importance of science outreach, and this month’s group profile presents the research done by Mònica Guxens at CREAL. The 'Science uncovered’ section informs us about the different types of vaccines that currently exist - and those in the making. The El·lipse also brings us news of two crowdfunding campaigns to help the biomedical research taking place at the park.

Also, do not miss the pictures of the PRBB party summer! And remember you can see all previous editions of the El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.