News
25/9/2015

CREAL: Crida a l’acció per al control mundial de l'exposició al plom

CREAL: Crida a l’acció per al control mundial de l'exposició al plom


Noticies del CREAL


L'enverinament per plom és un dels riscos ambientals més generalitzats, ben establerts, i prevenibles a tot el món. La Societat Internacional d'Epidemiologia Ambiental (ISEE), on hi participen investigadors de CREAL, centre aliat ISGlobal, s’ha afegit, a la convocatòria d'un esforç global concertat per eliminar l'enverinament per plom.

L'enverinament per plom és una pandèmia. A nivell mundial, s'estima que hi ha 674.000 morts anuals atribuïdes a l'exposició al plom, incloent moltes de les malalties cardiovasculars, i 600.000 casos de discapacitat intel·lectual entre els nens. Hi ha proves substancials que l'exposició a plom en els nens eleva el risc de problemes de comportament, com el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i els comportaments antisocials. El plom és un factor de risc per a la hipertensió i la insuficiència renal crònica, i un factor de risc potencial per al deteriorament cognitiu en els adults. El plom és un disruptor endocrí que pot retardar la maduració sexual en els nens. A més, és un factor de risc d'avortament espontani, mort fetal, i la reducció de pes en néixer. No hi ha un nivell segur d'exposició al plom.

Més informació:

Web del CREAL