News
20/11/2015

CREAL: Dades estadístiques per a estudis científics de salut

CREAL: Dades estadístiques per a estudis científics de salut


Notícia del CREAL


Com a part de la reunió del projecte LIFE-MEDHISS, celebrada al CREAL, va tenir lloc una presentació a càrrec d'Anna García-Altés, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que va descriure el projecte VISC+, una iniciativa del Govern català per a utilitzar tota la informació de salut disponible de forma anònima per a fins de recerca.

“Els aspectes clau de la reutilització de la informació es basa en la qualitat i varietat de la informació disponible, les mesures de seguretat de la informació i protecció de dades”, explicà García-Altés.

Com és l'accés a la informació de salut per a fins d'investigació?

És necessari saber on hi ha la font de dades de cada estudi i comptar amb l'autorització per a fer-les servir. A través de VISC+, AQuAS pot accedir a les diferents fonts de dades i facilitar-les als centres de recerca de forma anonimitzada i seguint tots els protocols de seguretat i protecció de dades. Els ciutadans poden sol·licitar que les seves dades no s'utilitzen per a la investigació biomèdica a través dels projectes VISC +.

En un estudi del CREAL sobre la contaminació de l'aire i els trastorns de l'espectre autista (TEA) en nens està utilitzant VISC+ per trobar controls pel seu estudi (nens sense TEA nascuts el mateix dia i al mateix lloc que els nens amb TEA).

Mes informació:
CREAL news