News
4/12/2015

IMIM: El MARBiobanc pioner a nivell estatal en la gestió de les cessions de mostres per a assaigs clínics

IMIM: El MARBiobanc pioner a nivell estatal en la gestió de les cessions de mostres per a assaigs clínics


Notícia IMIM


En col·laboració amb el servei d’Anatomia Patològica, el MARBiobanc ha establert un circuit especial per a la cessió de les mostres per assajos clínics, mitjançant una avaluació especial i urgent que garanteix la celeritat necessària que precisen els assaigs i al mateix temps també assegura el control i bon ús de les mostres.

A més, des del MARBiobanc es revisa l’apartat específic de mostres biològiques de tots els convenis signats amb l’industria farmacèutica per evitar males pràctiques en l’emmagatzematge i ús posterior de les mostres utilitzades i/o obtingudes durant la realització dels assaigs clínics.

És el primer biobanc de l’estat espanyol en implementar un circuit d’aquestes característiques.

És habitual, sobretot en els assaigs clínics de malalties oncològiques, que es precisi de la mostra diagnòstica del pacient en el moment d’entrar a l’assaig. Això pot afavorir que moltes mostres es cedeixin a la industria farmacèutica sense que hi hagi cap control posterior sobre el seu ús, emmagatzematge i destí posterior de les mostres obtingudes específicament per l’assaig clínic.

Més informació:
Web de l'IMIM