News
7/1/2016

IMIM: Convocada la plaça de director/a de Recerca del Parc de Salut MAR de Barcelona

IMIM: Convocada la plaça de director/a de Recerca del Parc de Salut MAR de Barcelona


Notícia de l'IMIM


El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona convoca concurs de mèrits per a la provisió, en règim de contractació laboral, d'un lloc de treball de director/a de Recerca del Parc de Salut MAR de Barcelona que, associat amb el seu rol de gestió de la investigació, exercirà també com a director/a de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM).

Enllaç: Anunci

Més informació:
Web de l'IMIM