News
29/4/2016

CEXS-UPF: Identificades per primer cop 58 proteïnes implicades en la fecundació

CEXS-UPF: Identificades per primer cop 58 proteïnes implicades en la fecundació


Notícies del CEXS-UPF


Un estudi recentment publicat a la revista Molecular & Cellular Proteomics ha permès identificar a la superfície de l’esperma de bou 58 proteïnes capaces de reconèixer molècules de sucre presents en la superfície dels òvuls i implicades en el procés de fertilització. La unió entre l'espermatozou i l'òvul està precedida per una sèrie d’interaccions cel·lulars que primerament conduiran a l’espermatozou cap a les trompes de Fal·lopi per després permetre la seva fusió amb el nucli de l’òvul. Aquestes interaccions es basen en el reconeixement específic entre molècules de sucre i proteïnes.

Utilitzant tecnologia desenvolupada al propi laboratori, científics del Grup de Proteòmica i Química de Proteïnes de la Universitat Pompeu Fabra liderats per David Andreu i Ricardo Gutiérrez-Gallego, han pogut detectar per primer cop 58 proteïnes del semen capaces d’unir-se a sucres i responsables de les interaccions cel·lulars abans comentades. Aquestes proteïnes, denominades lectines, s’han vist implicades en dues etapes cabdals per a la fertilització: la formació del reservori espermàtic en l’epiteli de l’oviducte i la interacció espermatozou-òvul.

Les proteïnes identificades en aquest estudi són en molts casos idèntiques a les de l’esperma humà i, segons comenten els autors, “contenen informació estructural que podria utilitzar-se, entre altres finalitats, per a facilitar el diagnòstic i tractament de la infertilitat, o per a desenvolupar futures vacunes per al control de la fertilitat.”

Més informació:
Web de la UPF  i CEXS-UPF Website (en anglès)

Treball de referència:
Sira Defaus, Manuel Avilés, David Andreu, Ricardo Gutiérrez-Gallego. Identification of bovine sperm surface proteins involved in carbohydrate-mediated fertilization interactions. Molecular & Cellular Proteomics, April 2016. doi:10.1074/mcp.M115.057703