News
29/4/2016

CEXS-UPF: Dissenyada una molècula que demostra eficàcia antiviral contra els virus de la sida, l’hepatitis C, la febre del Nil Occidental i el dengue

CEXS-UPF: Dissenyada una molècula que demostra eficàcia antiviral contra els virus de la sida, l’hepatitis C, la febre del Nil Occidental i el dengue


Notícies del CEXS-UPF


Investigadors de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF han participat en el disseny d’una molècula que ha demostrat ser efectiva contra els virus de la immunodeficiència humana (VIH) i l’hepatitis C (VHC), el virus Dengue i el virus del Nil Occidental. El compost va ser dissenyat especialment per inhibir una proteïna cel·lular denominada DDX3, essencial per a la replicació de virus pertanyents a diferents famílies.

Els assajos en cultius cel·lulars de la molècula han demostrat que aquesta aconsegueix inhibir la replicació dels virus del Nil Occidental, l’hepatitis C i Dengue, així como algunes soques del VIH resistents a antiretrovirals. Aquest descobriment obre la via per a la creació d’una nova família de fàrmacs antivirals d’ampli espectre, que actuïn contra més d’un virus a la vegada. Això permetria, per exemple, tractar amb un sol medicament als pacients coinfectats pel VIH i pel VHC. L’estudi es va publicar a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Els virus són agents infecciosos obligats a actuar d’una forma parasitària, ja que depenen de la cèl·lula infectada per reproduir-se. Basant-se en aquest fet, una hipòtesis amb la qual es treballa actualment és la d’intentar bloquejar certs processos de la cèl·lula hoste necessaris per a la replicació de diversos virus. Aquest abordatge permetria desenvolupar fàrmacs panvirals, amb capacitat per inhibir diversos virus a la vegada.

Més informació:
Web de la UPF

Treball de referència:
Annalaura Braia, Roberta Fazia, Cristina Tintor, et al. Human DDX3 protein is a valuable target to develop broad spectrum antiviral agentsProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), April 2016.