News
6/5/2016

IBE (CSIC-UPF): Descobert el mecanisme que controla la formació de la pupa durant la metamorfosi dels insectes

IBE (CSIC-UPF): Descobert el mecanisme que controla la formació de la pupa durant la metamorfosi dels insectes


Notícies de l'IBE (CSIC-UPF)


Científics de l'IBE publiquen a la revista PLOS Genetics un estudi que explica el mecanisme clau que regula aquest procés en els insectes. Tot i conèixer els principals agents implicats en la regulació d'aquest procés, fins ara no es coneixia com interactuaven. Els mateixos investigadors ja van descobrir al 2014 que la proteïna E93 és la responsable de promoure la metamorfosi. Tanmateix, ja eren coneguts els dos altres elements essencials: Krüppel-homolog 1 i Broad-Complex, encarregats de frenar a E93 i d'induir la formació de la pupa respectivament.

Ara, el mateix grup de científics ha pogut desentrellar la xarxa de regulació que coordina la formació de la pupa. Els resultats indiquen que el primer element en actuar és Krüppel-homolog 1, que manté a E93 a ratlla i així l'insecte es queda en fase juvenil. Al final d'aquesta etapa, Krüppel-homolog 1 desapareix fent que els nivells d'E93 augmentin considerablement i s'iniciï la metamorfosis. En el cas dels insectes amb una metamorfosi simple, aquí s'acaba la història. Però, els investigadors han vist que en els insectes que fan una metamorfosi completa, existeix un altre pic de Krüppel-homolog 1 al final de la vida juvenil, curt, però suficient per reprimirir de forma momentània a E93 i així frenar el pas directe a adult. Aquesta inhibició puntual d'E93, és la que permet l'expressió de Broad Complex, encarregat de promoure la formació de la pupa.

Més informació:
Web de l'IBE (CSIC-UPF)

Article de referència:
Ureña; E.; Chafino, S.; Manjón, C.; Franch-Marro, X.; Martín, D. (2016). The Occurrence of the Holometabolous Pupal Stage Requires the Interaction between E93, Krüppel-Homolog 1 and Broad-Complex. PLoS Genet 12(5):e1006020. doi: 10.1371/journal.pgen.1006020.