News
13/5/2016

IMIM: Un estudi determina per primera vegada a Catalunya la despesa generada pel tractament de la insuficiència cardíaca

IMIM: Un estudi determina per primera vegada a Catalunya la despesa generada pel tractament de la insuficiència cardíaca


Notícies de l'IMIM


Un estudi de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca del servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar i del grup de recerca biomèdica en Malalties del Cor de l’IMIM, conjuntament amb el CatSalut, ha valorat gairebé 90.000 pacients amb insuficiència cardíaca crònica (IC) i n’ha calculat els costos associats al seu tractament. Els resultats han estat publicats a la revista European Journal of Heart Failure, la revista més important en insuficiència cardíaca. Durant l’any 2013, a Catalunya es van gastar un total de 536 milions d’euros en pacients amb problemes cardíacs, un 7,1% del total de pressupost de salut.

Aquest estudi ha mostrat que el 15% dels pacients amb insuficiència cardíaca consumeixen més del 50% del pressupost per a aquesta patologia i ha permès constatar que aquest grup, associat a major despesa sanitària, és alhora el grup de major risc. La identificació dels factors que s’associen a una major despesa permetrà adoptar mesures específiques per millorar el tractament i seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca per tal de millorar el seu pronòstic, disminuir ingressos hospitalaris (la principal font de despesa) i els recursos destinats a aquesta patologia.

"A diferència d’altres informes, aquest és un estudi a nivell poblacional que ha inclòs tots els pacients amb diagnòstic d’insuficiència cardíaca a Catalunya, tant els que han tingut un ingrés previ com els que han estat diagnosticats a atenció primària. Per tant, permet tenir una idea real i acurada dels costos i recursos associats a aquesta malaltia gràcies al registre del CatSalut" ha comentat Montse Bustins del CatSalut.

Més informació:
Web de l'IMIM