News
3/6/2016

IMIM: El Servei de Patologia de l’Hospital del Mar impulsa i participa en la creació de la primera app sobre genètica hematològica

IMIM: El Servei de Patologia de l’Hospital del Mar impulsa i participa en la creació de la primera app sobre genètica hematològica


News from IMIM


El Grup Cooperatiu Espanyol de Citogenètica Hematològica (GCECGH) i el Grup de Biologia Molecular en Hematologia (GBMH) de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (SEHH) acaben de llançar al mercat GenHem, la primera app interactiva sobre genètica hematològica. L'app, disponible per Android i iOS, neix fruit del treball de 103 professionals de l'hematologia i la genètica de més de 35 centres hospitalaris, laboratoris i instituts de recerca nacionals i internacionals i té per objectiu fer un manual que serveixi pels diferents professionals del camp i especialment per a residents i estudiants.

La idea de crear aquest Manual Pràctic de Genètica Hematològica va sorgir de diferents professionals de la SEHH, entre els quals hi ha la Dra. Blanca Espinet, del Servei de Patologia de l’Hospital del Mar i investigadora del Programa de Càncer de l’IMIM, que ha participat com a editora i autora del Manual. Per altra banda, les Dres. Marta Salido, Anna Puiggros, Beatriz Bellosillo i Gemma Navarro del mateix Servei i Programa de Recerca també han participat com a autores. Al llarg dels 39 capítols d'aquest manual es recull tant la descripció pràctica de les tècniques utilitzades en els laboratoris de citogenètica i biologia molecular com les principals anomalies genètiques de les diferents patologies hematològiques (OMS), i la seva implicació clínica i terapèutica. La utilització del suport app -en lloc del tradicional manual en paper- facilita un accés ràpid a la informació en qualsevol moment i lloc a través de qualsevol dispositiu mòbil.El seu format permet l'ús d'imatges interactives (amb informació addicional en les diferents parts de la imatge) i la consulta directa (durant la lectura) d'informació complementària, glossari i bibliografia.

Un altre dels avantatges de GenHem davant del format en paper és que compta amb un potent cercador que permet localitzar en segons tota la informació relacionada amb un tema concret i agilitza la resolució de dubtes. A més, l'app disposa d'un capítol específic en el qual es detallen les principals tècniques de laboratori, un ampli atles d'imatges (amb fotografies i gràfics) i un catàleg de gens rellevants en aquestes patologies.

Més informació:
Web de l'IMIM