News
10/6/2016

IMIM: Investigadors de l’IMIM troben un detonant de les leucèmies limfoblàstiques agudes T

IMIM: Investigadors de l’IMIM troben un detonant de les leucèmies limfoblàstiques agudes T


News from IMIM


Investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) han publicat recentment un estudi a Leukemia en què demostren que la via de la β-catenina és primordial per a l’aparició de les leucèmies limfoblàstiques agudes T, ja que col·labora amb l’activació de la via de Notch, una alteració genètica molt freqüent en aquests pacients de leucèmia. Aquest treball ha demostrat també que hi ha un fàrmac que pot inhibir aquest senyal en models animals i que si en els ratolins es bloqueja aquest senyal administrant el fàrmac precoçment, les leucèmies no apareixen o bé desapareixen. A més, l’estudi obre nous camins per al diagnòstic dels pacients. La via de la β-catenina es podria valorar com un biomarcador que permetés avaluar el pronòstic de les leucèmies primàries.

La recerca, duta a terme per investigadors de l’IMIM i de la Universitat de Barcelona, ha estat dirigida per la Dra. Anna Bigas i el Dr. Lluís Espinosa, del Programa de Recerca en Càncer de l’IMIM, i té com a objectiu trobar senyals que col·laborin amb la via de Notch, ja que se sap que les alteracions en aquesta via per si soles no són suficients per a desenvolupar el càncer i cal buscar, doncs, quins senyals sobreactiven o creen sinergies amb la via de Notch perquè els seus efectes acabin produint una leucèmia. “En aquest treball hem demostrat que les alteracions en la via de la β-catenina són imprescindibles per a l’aparició de la leucèmia” explica la Dra. Bigas, responsable d’aquesta descoberta, i continua: “de fet, la participació d’alteracions en la via de la β-catenina en altres tipus de càncer ja era coneguda de fa temps. Del que no es tenia coneixement era del seu paper en les leucèmies limfoblàstiques agudes”.

More information:
IMIM Website