News
17/6/2016

IMIM: Quin és el moment òptim per a la cirurgia d’estenosi de caròtide després d’un ictus?

IMIM: Quin és el moment òptim per a la cirurgia d’estenosi de caròtide després d’un ictus?


Notícies de l'IMIM


Un estudi internacional liderat pel Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i pel grup de recerca Neurovascular de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ha quantificat el risc i els predictors d’ictus isquèmic en pacients amb estenosi de l’artèria caròtide. Els resultats de l’estudi, publicats a la revista Neurology, han confirmat que existeix un alt risc d’esdeveniments recurrents durant els 14 primers dies després de l’accident isquèmic, que és el temps recomanat per fer una intervenció per a revascularitzar la caròtide. Però atès que una cirurgia molt urgent comportaria un risc quirúrgic considerable, és necessari determinar quin és el termini més adequat per a dur a terme aquesta intervenció entre l’esdeveniment isquèmic i els 14 dies posteriors. L’estudi és un punt de partida i recomana fer assaigs aleatoris per determinar els beneficis i la seguretat de la revascularització d'urgència en front de la revascularització carotídia subaguda dins dels 14 dies després de l’aparició dels símptomes.

L’objectiu de l’estudi era quantificar el risc i els predictors d’ictus isquèmic ipsilateral en pacients amb estenosi carotídia simptomàtica a l’espera de revascularització (endoarteriectomia carotídia [CEA] o stent de l’artèria caròtide) mitjançant l’agrupació de les dades de pacients individuals dels estudis prospectius recents amb altes taxes de tractament amb medicaments de prevenció de l’accident cerebrovascular. Aquest estudi ha agrupat la informació de bases de dades molt àmplies de tres grups (del mateix Hospital del Mar, de l’hospital d’Umea (Suècia) i de Dublín (Irlanda) per aconseguir una millor potència estadística.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Johansson E1, Cuadrado-Godia E2, Hayden D1, Bjellerup J1, Ois A1, Roquer J1, Wester P1, Kelly PJ1. Recurrent stroke in symptomatic carotid stenosis awaiting revascularization: A pooled analysis. Neurology 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26747885