News
1/7/2016

Simulacre d’Evacuació de l’edifici PRBB / Evacuation drill of the PRBB building (cat/engl)

Simulacre d’Evacuació de l’edifici PRBB / Evacuation drill of the PRBB building (cat/engl)


Notícia del PRBB


El PRBB vol agrair a tots els residents que van participar en el simulacre d'evacuació de l'edifici del PRBB, l'1 de juny a les 11h. L'evacuació ha estat fluida i l’edifici ha quedat evacuat en la seva totalitat en 15 minuts. Un informe complet sobre el simulacre amb un cronograma i propostes de millora pel Cap d'Emergència del PRBB, Juan Carlos Pascual, va ser remesa als gestors de prevenció de riscos laborals i d'emergència en tots els centres.

El simulacre d'evacuació s'ha dut a terme en compliment de les lleis de Prevenció de Riscos Laborals (article 20, Llei 31/95) i Protecció Civil de Catalunya (Decret reial 171/2004, Llei 4/1997).

 

Evacuation drill of the PRBB building

The PRBB would like to thank all the residents who participated in the evacuation drill of the PRBB building on June 1 at 11h. The evacuation was very fluid and the building was reported fully evacuated after 15 minutes. A comprehensive report about the drill with a chronogram and proposals for improvement by the Head of Emergency at the PRBB, Juan Carlos Pascual, has been forwarded to the emergency and labour risk prevention managers at all the centres.

The evacuation drill has been carried out in compliance with the laws on Labour Risk Prevention (Article 20, Law 31/95) and Civil Protection in Catalonia (Real decreto 171/2004, Lei 4/1997).