News
22/7/2016

UPF: Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra engeguen una campanya de crowdfunding per finançar un projecte centrat en prevenir el càncer de còlon

UPF: Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra engeguen una campanya de crowdfunding per finançar un projecte centrat en prevenir el càncer de còlon


News from the UPF


Per primera vegada un grup de estudiants del grau en enginyeria biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra es presenta a l’iGEM (International Genetically Engineered Machine), una important competició a nivell internacional de biologia sintètica que se celebra anualment a Boston, Massachusetts. L’equip català presentarà un innovador projecte que consisteix en desenvolupar un tractament preventiu contra el càncer colorectal utilitzant microorganismes modificats mitjançant enginyeria genètica. Per tal de finançar el projecte, els estudiants han obert un nou canal a la plataforma de micromecenatge Fundació Goteo.

“La idea de prevenir el càncer colorectal va sorgir arran del recent comunicat en el que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) anunciava que la ingesta de carn vermella i processada augmenta el risc de patir-lo”, comenten els membres de l’equip. Els estudis als que es referia la OMS van concloure que el 21% dels càncers colorectals, que representen un 3% del total de càncers arreu del món, estan associats al consum de carn processada i vermella, les quals es troben actualment en el Grup I i II de la classificació de carcinogenicitat respectivament.

Polybiome és el nom del probiòtic que volen crear. Aquest contindrà microorganismes modificats genèticament per tal que duguin a terme una funció d’interès: un cop el probiòtic hagi estat consumit i arribi a l’intestí, els microorganismes degradaran, de manera controlada, les poliamines provinents de la dieta, unes molècules que tot i ser essencials per a la nostra supervivència, en excés poden provocar la proliferació descontrolada de les nostres cèl·lules donant lloc a la formació de tumors. És així com el probiòtic permetrà reduir el risc de patir càncer.

L’equip compta amb el recolzament tant de la mateixa Universitat Pompeu Fabra (UPF): ambdós el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) i el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), com del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona.

Més informació:
Web de la UPF