News
21/6/2016

El·lipse 96: “Nou tractament per a persones amb síndrome de Down / New pharmacological avenues for Down's syndrome.”

El·lipse 96: “Nou tractament per a persones amb síndrome de Down / New pharmacological avenues for Down's syndrome.”


Edició de juliol-agost


Ja ha sortit l'edició de juliol de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Aquest mes l’El·lipse porta una molt bona notícia  per als que pateixen síndrome de Down - en forma de té verd! Altres notícies inclouen una font d'energia inesperada dins de les cèl·lules per a situacions extremes, un nou detonant de la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T, el descobriment de factors genètics clau per a la producció de cèl·lules vermelles de la sang, les diferències de gènere en els efectes de la crisi econòmica o nous coneixements sobre les malalties neurodegeneratives. En el perfil de grup, Manuel Pera de l'IMIM explica la seva recerca en càncer gastroesofàgic. I en l'entrevista aprenem sobre la història de CRISPR del seu descobridor, Francisco Mojica. En aquest número també veurem la diferència entre virus i bacteris, o com de divertit és quan nens entrevisten un científic de debò - per a tots dos! 

Això i molt més en l'edició de juliol de l’El·lipse! Com sempre, podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail! I no oblideu que el repte #EllipseViatgera encara està en marxa - porteu l'El·lipse en els vostres viatges per l'oportunitat de guanyar un sopar al costat del mar!

 

El·lipse 96: “New pharmacological avenues for Down's syndrome”


Welcome to the July issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month’s newspaper brings some bright news for Down Syndrome sufferers, in the form of green tea! Other news include a new unexpected energy source inside cells for extreme situations, a new trigger for T-cell acute lymphoblastic leukaemia, new key genetic factors for producing red blood cells, gender differences in the effects of the economic crisis or new insights into neurodegenerative diseases. In the group profile, Manuel Pera from the IMIM explains his group’s research into gastroesophageal cancer, and in the interview we learn about the history of CRISPR from its discoverer, Francisco Mojica. In this issue you can also find out the difference between viruses and bacteria, or how fun it is when children interview a real scientist – for both of them!

This and much more in the July issue of El·lipse. You can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email. And don’t forget the #EllipseViatgera challenge is still on – take the El·lipse on your travels for a chance to win a dinner by the seaside!