News
22/9/2016

El·lipse 97: “L’auge de la biologia quantitativa i de sistemes / The rise of quantitative and systems biology”

El·lipse 97: “L’auge de la biologia quantitativa i de sistemes / The rise of quantitative and systems biology”


Edició de setembre


Ja ha sortit l'edició de setembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Del 16 al 20 de setembre tindrà lloc a Barcelona la Conferència Internacional sobre Biologia de Sistemes organitzada perJordi García-Ojalvo (UPF), i Luis Serrano i James Sharpe (CRG), juntament amb la Societat Internacional de Biologia de Sistemes (ISSB). Aquesta conferència tancarà amb el Simposi anual del DCEXS-UPF, que tindrà lloc al PRBB. Amb aquest anunci comença la nova edició de l’El·lipse, on també es presenta el projecte Brainy Tongue, que fusiona la recerca biomèdica i l’alta cuina.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Josefa González a l’IBE (CSIC-UPF), i una entrevista a Roberto Elosua, cap del grup d’epidemiologia i genètica cardiovascular de l’IMIM. A la secció Ciència al descobert, Lea Maitre (ISGlobal) ens explica què es l’exposoma i per què és tan important.

Les notícies d'aquest mes inclouen el descobriment d’un nou avantpassat dels humans, la reprogramació de cèl·lules de la retina per regenerar fotoreceptors, els efectes del paracetamol durant l’embaràs, un nou interruptor al cor de les cèl·lules mare, la participació de l’IMIM en un innovador estudi sobre la malària i el perquè de les alteracions de memòria per deixar de fumar, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 97: “The rise of quantitative and systems biology”

Welcome to the September issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

From September 16-20, the International Conference on Systems Biology is being held in Barcelona, organised by the researchers Jordi Garcia-Ojalvo (UPF), Luis Serrano and James Sharpe (CRG), together with the International Society for Systems Biology (ISSB). The closing event for this meeting is the DCEXS-UPF annual symposium, which will take place in the PRBB Auditorium. This is announced on the cover of the new edition of El·lipse, which also presents the project Brainy Tongue, which joins biomedical research and haute cuisine.

Inside the newspaper, you will find an article about the work by Josefa González’s research group at the IBE (CSIC-UPF), and an interview with Roberto Elosua, coordinator of the cardiovascular epidemiology and genetics research group. In the Science Uncovered section, Lea Maitre (ISGlobal) tells us about the exposome and why it is important.

News of this month include the discovery of a new human ancestor, regenerating photoreceptors by reprogramming glial cells, the effects of exposure to paracetamol
during pregnancy, a new switch that lies at the heart of animal stem cells, the IMIM participation in an innovative project against malaria and a new player in the memory change linked to quitting smoking, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.