News
30/9/2016

IMIM: Un estudi evidencia diferències associades al gènere en les hemorràgies cerebrals

IMIM: Un estudi evidencia diferències associades al gènere en les hemorràgies cerebrals


Notícies de l'IMIM


Neuròlegs de l’Hospital del Mar i investigadors de l’IMIM han publicat fa poc a la revista Neurology els resultats d’un estudi dut a terme en més de 500 pacients amb hemorràgies intracerebrals primàries amb l’objectiu de determinar si hi ha diferències entre homes i dones. L’estudi ha posat de manifest algunes diferències importants associades al gènere: diferències en l’edat dels pacients que les pateixen, en la causa, els factors de risc, el maneig clínic, la severitat de les hemorràgies i la discapacitat produïda.

“Les diferències entre homes i dones són importants a l’hora de considerar el risc de les malalties cardiovasculars. L’hemorràgia intracerebral és el tipus d’ictus més greu i és més freqüent en homes que en dones. Provoca la defunció del 50% de les persones afectades als tres mesos de l’episodi i, únicament el 20-25% dels pacients sobreviu mantenint una bona capacitat funcional”, explica el Dr. Jaume Roquer, cap de servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i coordinador del Grup de Recerca Neurovascular de l’IMIM.

Aquest nou estudi evidencia algunes diferències importants associades al gènere. La primera diferència significativa és que les dones que pateixen una hemorràgia cerebral tenen de mitjana 6 anys més que els homes amb la mateixa malaltia (81 anys les dones i 75 anys els homes). També s’han observat diferències en la localització de l’hematoma cerebral. En homes és més freqüent l’hematoma profund mentre que en dones és més comú a la zona lobular del cervell, més superficial.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Roquer J*, Rodríguez-Campello A, Jiménez-Conde J, Cuadrado E, Giralt E, Vivanco R, Soriano C, Ois A. Sex-related differences in primary intracerebral hemorrhage. Neurology 2016