News
26/10/2016

El·lipse 98: “Ada Colau participa a la Jornada de Portes Obertes del PRBB / Ada Colau participates in the PRBB Open Day”

El·lipse 98: “Ada Colau participa a la Jornada de Portes Obertes del PRBB / Ada Colau participates in the PRBB Open Day”


Edició d’octubre


Ja ha sortit l'edició d’octubre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a la visita de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb motiu de la Jornada de Portes Obertes del parc, que es va celebrar l’1 d’octubre. També s’hi presenta la convocatòria per a projectes de biohacking Prototyp_ome, en la que participa el PRBB.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Susana De la Luna al CRG, i una entrevista a Russ Hodge, escriptor científic al Max Delbrück Center for Molecular Medicine, a Alemanya. A la secció Ciència al descobert, Jessica Vitos explica perquè la inflamació és “una espasa de doble tall” i a l’especial Open Day es recullen algunes de les fotos de la jornada.

Les notícies d'aquest mes inclouen un possible tractament per a la síndrome del cromosoma X fràgil, el primer estudi sobre la hibernació en un primat, el descobriment de dues proteïnes que protegeixen les cèl·lules mare de la pell, un catàleg de mutacions genètiques humanes, un estudi sobre la malària europea eradicada fa 50 anys, dits de zinc contra la malaltia de Huntington i l’activació d’una proteïna anticancerosa per l’estrès cel·lular, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

El·lipse 98: “Ada Colau participates in the PRBB Open Day”

Welcome to the October issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the visit of Barcelona Mayor Ada Colau, to the PRBB Open Day, which was held on October 1st. The cover also presents an open call for biohacking projects in the Protyp_ome project, in which PRBB participates

Inside the newspaper, you will find an article about the work by Susana De la Luna's research group at the CRG, and an interview with Russ Hodge, scientific writer at the Max Delbrück Center for Molecular Medicine, in Germany. In the Science Uncovered section, Jessica Vitos explains us why inflammation is “a double-edged sword” and in the Open Day special there are some photos of the day.

The news of this month include a possible treatment for Fragile X syndrome, the first study about gene regulation in a hibernating primate, the discovery of two proteins which safeguard skin stem cells, a catalogue of human genetic mutations, a study about European malaria 50 years after its eradication, zinc fingers against Huntington’s disease and the activation of an anti-cancer protein by cellular stress, among others.

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.