News
28/10/2016

Informe i Storify de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 1 d'octubre / Report and Storify of the Open Day held on October 1st

Informe i Storify de la Jornada de Portes Obertes del passat dia 1 d'octubre / Report and Storify of the Open Day held on October 1st


Bon impacte mediàtic i alta participació


En l'arxiu PDF de sota podeu consultar l’informe final de l’Open Day del passat 1 d’octubre. Trobareu dades de participació, impacte als mitjans, opinions i comentaris i altres. Tots els suggeriments serviran per millorar les properes edicions. A l’informe s’han corregit alguns errors que hi havia en el que es va enviar als voluntaris fa dos dies.

També podeu veure l’storify dels tuïts de la jornada.

De nou moltes gràcies a tots!


Report and Storify of the Open Day held on October 1st

In the PDF below, you can check out the final report of the Open Day held on October 1st. You will find data on participation, media impact, opinions and comments. All suggestions will be used to improve future editions. At the report sent to volunteers two days ago there were some mistakes that have been corrected in this new version.

You can also see the Storify with the tweets of the day.

Thanks again!