News
4/11/2016

IMIM: Identifiquen una diana terapèutica per prevenir la metàstasi

IMIM: Identifiquen una diana terapèutica per prevenir la metàstasi


Notícies de l'IMIM


Investigadors del Programa de Recerca en Càncer de l'IMIM liderats per Antonio García de Herreros han identificat una nova diana terapèutica potencial per al tractament dels càncers de cèl·lules epitelials o carcinomes, que representen el 80 per cent dels tumors cancerosos. El treball, publicat a Cancer Research, ha analitzat en cèl·lules en cultiu i en models animals els mecanismes implicats en la invasió de les cèl·lules canceroses.

Els resultats mostren que el gen Snail1 té un rol clau en la proliferació d'aquest tipus de càncers i, per tant, el desenvolupament de fàrmacs capaços de bloquejar aquest gen podria ajudar a impedir la invasió tumoral. Els tumors epitelials no estan formats exclusivament per cèl·lules d'aquest origen, sinó que les cèl·lules que els envolten, denominades estroma, també participen en el seu creixement i evolució proporcionant-los un ambient propici.

Els investigadors han analitzat la cooperació entre cèl·lules tumorals i un dels components de l'estroma, els fibroblasts, i han identificat els mecanismes que tenen lloc durant aquesta interacció que propicia la invasió tumoral. "Les cèl·lules canceroses, mitjançant la secreció de factors solubles, predominantment el TGFβ, indueixen als fibroblasts un procés anomenat activació, que depèn de l'expressió del gen Snail1. Quan els fibroblasts s'activen es tornen més mòbils i invasius i, amb la intervenció de factors com la prostaglandina (PGE2), són capaços de guiar la invasió de les cèl·lules tumorals", explica  García de Herreros.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència
Alba-Castellón L, Olivera-Salguero R, Mestre-Farrera A, Peña R, Herrera M, Bonilla F, Casal JI, Baulida J, Peña C, García de Herreros A*. Snail1-dependent activation of cancer-associated fibroblast controls epithelial tumor cell invasion and metastasis. Cancer Res 2016