News
10/11/2016

ISGlobal: Un nou projecte d’ISGlobal analitzarà els determinants urbans de l’obesitat infantil

ISGlobal: Un nou projecte d’ISGlobal analitzarà els determinants urbans de l’obesitat infantil


Notícies d'ISGlobal


Recentment les jornades científiques del Projecte INMA posaven de relleu unes dades alarmants: l’obesitat s’ha convertit en el principal problema de salut infantil a Espanya. En el cas de Catalunya, els índexs d’obesitat entre els menors dupliquen els d’Anglaterra o França. Un nou projecte de recerca, batejat com Entorn Urbà i Obesitat Infantil a Catalunya (ECHOCAT), examinarà els possibles lligams entre la vida a les ciutats i l’excés de pes entre els menors.

ECHOCAT serà possible gràcies a un ajut econòmic de 300.000 euros de la Fundació La Marató. Ha estat un dels 34 projectes seleccionats d’entre els 117 que concorrien a la convocatòria per a projectes de recerca sobre diabetis i obesitat. El seu objectiu principal serà el “d’examinar si el medi urbà (contaminació atmosfèrica, espais verds, context social, entorn edificat, dieta no saludable) té influència en l’obesitat infantil a Catalunya”.

ECHOCAT utilitzarà dades d’atenció primària ja existents d’1,6 milions de nens i nenes (el 80% del total a Catalunya), així com les dades d’una cohort de mares i fills i dades noves que es recolliran entre escolars d’entre 10 i 12 anys de la ciutat de Sabadell. L’estudi combinarà mesures antropomètriques dels nens amb qüestionaris que aportaran informació sobre els factors de risc. També s’usaran sistemes d’informació geogràfica per estimar l’exposició als diferents indicadors de l’entorn urbà i s’analitzaran la dieta, l’activitat física i el benestar psicològic.

Més informació:
Web de l'IMIM