News
15/12/2016

IMIM: Els pacients que pateixen un ictus isquèmic tenen una edat biològica major que la seva edat cronològica

IMIM: Els pacients que pateixen un ictus isquèmic tenen una edat biològica major que la seva edat cronològica


Notícies de l'IMIM


Un grup d’investigadors del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar i del Grup de Recerca Neurovascular de l’IMIM, liderat pel Dr. Jaume Roquer i el Dr. Jordi Jiménez-Conde, ha dut a terme un estudi per determinar l’edat biològica de més de 120 subjectes. L’estudi ha descobert que l’edat biològica dels pacients que han tingut un ictus isquèmic és més alta que la seva edat cronològica, especialment en els afectats més joves. Les troballes han estat publicades a la revista Aging

L’accident cerebrovascular isquèmic, es produeix quan el flux sanguini que rep el cervell es redueix de forma brusca. “Tot i que es tracta d’una patologia amb una forta associació a l’edat, un 15% dels afectats són persones menors de 50 anys. Ens hem qüestionat si els pacients que tenen un ictus estaven prèviament més envellits en comparació amb els pacients sans de la mateixa edat, amb el propòsit de descobrir si l’acceleració de la senectut biològica podria constituir un factor de risc més vinculat a patir aquesta malaltia que la mateixa edat cronològica”, explica el Dr. Jiménez-Conde.

Hi ha unes regions en el genoma que poden servir com a marcador de l’edat biològica real. "El genoma humà conté un 1% de regions riques en els nucleòtids citosina i guanina. Aquestes regions, també anomenades illes CpG, permeten encendre o apagar l'expressió dels gens segons si es troben més o menys metilades", exposa el Dr. Jiménez-Conde. Hi ha algunes illes CpG que es modifiquen especialment amb l’edat i que permeten estimar l’edat biològica . Així doncs, mitjançant l’anàlisi dels canvis en la metilació de l’ADN, els investigadors han pogut calcular l’edat biològica dels participants en l’estudi. S'ha posat de manifest que l’edat biològica mitjana en el grup control és pràcticament idèntica a la mitjana de les seves edats cronològiques (1,1 anys més gran), en canvi en els pacients que han patit un ictus isquèmic aquesta diferència s’eleva fins a 3,3 anys. 

Més informació:
Web de l'IMIM

Treball de referència:
Soriano-Tárraga C, Giralt-Steinhauer E, Mola-Caminal M, Vivanco-Hidalgo RM, Ois A, Rodríguez-Campello A, Cuadrado-Godia E, Sayols-Baixeras S, Elosua R, Roquer J, Jiménez-Conde J. Ischemic stroke patients are biologically older than their chronological age. Aging (Albany NY). 2016 Aug 25. doi: 10.18632/aging.1010028.