News
4/12/2013

Dades demogràfiques de les entitats  del PRBB al 2016 / Demographic data of the PRBB centres, 2016

Dades demogràfiques de les entitats del PRBB al 2016 / Demographic data of the PRBB centres, 2016


Segons dades a 1 d'octubre de 2016


En referència a les dades d'anys anteriors, s’ha diferenciat la població que està físicament ubicada al PRBB d'aquells que pertanyen a institucions relacionades. Per això s'ha omès en el recompte de persones les que pertanyen a l'IBE-CSIC (IBE), CNAG (CRG) o ISGlobal Campus Clínic. Tampoc s'ha comptabilitzat la Fundació Pasqual Maragall que va deixar les instal·lacions del Parc al mes d'abril passat. Per aquest motiu, tot i que la població del Parc es manté estable, la xifra total és inferior a l'any anterior.

Del recompte de persones que físicament s'ubiquen a l'edifici del PRBB resulten 1.468. Si comptem les que pertanyen a institucions amb diversos campus o que tenen una relació directa amb el Parc, la xifra se situa en 1.911.

Podeu trobar tota la informació aquí.

 

 

2016 demographic data of the PRBB centres

Referring to data from previous years, the people physically located at the PRBB has been differentiated from those belonging to related institutions. Because of that, people from IBE-CSIC (IBE), CNAG (CRG) or ISGlobal Campus Clinic have not been included in this year's demography. Neither has the staff from the Pasqual Maragall Foundation, which left the building last April. For this reason, even though the population of the park remains stable, the total is less than last year.

There are 1468 people physically located in the PRBB building. Taking into account the institutions with various campuses or those which have a direct relationship with the Park, the total number is 1911.

You can find this and more information here.