News
26/10/2016

#100Ellipse: Es publica la 100a edició / The 100th edition is published

#100Ellipse: Es publica la 100a edició / The 100th edition is published


Edició de gener


Ja ha sortit l'edició de gener de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

La portada de l’El·lipse d’aquest mes està dedicada a les 100 edicions de la revista. Per commemorar el seu aniversari, al març va començar el concurs a Instagram #EllipseViatgera, sobre el qual podeu trobar un especial a l’interior de la revista.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Elena Hidalgo i José Ayté al CEXS-UPF, i una entrevista a Alexis Gambis, director de la pel·lícula “The Fly Room”. A la secció Ciència al descobert, Mireia Nel·lo del CMRB ens explica què són les cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC), 10 anys després del seu descobriment

Les notícies d'aquest mes inclouen una nova eina per trobar el VIH latent dins les cèl·lules, la seqüenciació del genoma del linx ibèric, l’empremta genètica de l’esclavitud i l’arabització, un nou avenç per al disseny de vacunes més eficaces, els efectes de l’exposició als disruptors endocrins en el pes dels nadons en néixer i les modificacions produïdes per l’embaràs al cervell de les mares, entre d’altres.

Això i molt més a la 100ava edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

#100Ellipse: The 100th edition is published

Welcome to the January issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

This month's cover of the El·lipse is dedicated to the 100 editions of the park’s newspaper. To celebrate its anniversary, the Instagram contest #EllipseViatgera was launched in March. On page 7 you can find a special section about this contest.

Inside the newspaper, you will find an article about the work by Elena Hidalgo and José Ayté’s research group at the CEXS-UPF, and an interview with Alexis Gambis, director of the film “The Fly Room”. In the Science Uncovered section, Mireia Nel·lo from the CMRB tells us about induced pluripotent cells (iPSCs) on the 10th anniversary of their discovery.

The news this month include a new tool to find latent HIV within the cell’s genome, the Iberian lynx’s genome sequencing, the genetic footprint of slavery and Arabisation, a breakthrough for designing more effective vaccines, the impact of exposure to endocrine disruptors on birth weight and how pregnancy changes a mum’s brain, amongst others.

This and more in the 100th edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.