News
2/2/2017

IMIM: Gènere i educació determinen el tipus de vincle que un propietari té amb el seu gos

IMIM: Gènere i educació determinen el tipus de vincle que un propietari té amb el seu gos


Notícies de l'IMIM


Un estudi liderat per investigadors de l’IMIM i de la Càtedra Fundación Affinity Animales y Salud de la UAB estableix per primera vegada patrons concrets de vinculació d‘un propietari amb el seu gos, detectant que els homes amb major nivell d’estudis tenen un tipus de vincle emocional més fort amb el seu gos i que a més reporten un nivell de satisfacció vital més alt.

Els investigadors han analitzat les respostes de 1140 propietaris de gossos amb l’objectiu de buscar diferents patrons de relació del gos amb el seu propietari i identificar aquells que influencien la qualitat i el tipus de relació. S’ha vist que hi ha una associació entre la qualitat de la relació del gos amb el seu propietari i algunes de les característiques del propietari com el gènere i el nivell d’estudis.

El treball també suggereix una sorprenent relació entre el tipus de vinculació que té el propietari amb el seu gos i el fet d’estar més o menys satisfet amb la seva vida. Aquest estudi “es pot entendre com un model simplificat per analitzar les diferències individuals en la construcció dels vincles socials, que ajudaria a entendre les relacions interpersonals humanes”, conclouen els investigadors.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Calvo P, Bowen J, Bulbena A, Tobeña A, Fatjó J "Highly Educated Men Establish Strong Emotional Links with Their Dogs: A Study with Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS) in Committed Spanish Dog Owners". PLOS ONE 2016.