News
17/2/2017

IMIM: Les víctimes de violència durant la infància tenen el doble de risc d’intents de suïcidi abans dels 26 anys

IMIM: Les víctimes de violència durant la infància tenen el doble de risc d’intents de suïcidi abans dels 26 anys


Notícies de l'IMIM


Investigadors de l’IMIM acaben de publicar els resultats d’una revisió que ha determinat que totes les formes d’exposició a la violència en edats primerenques estan associades amb major risc de futurs intents de suïcidi i, en particular, amb el suïcidi en els joves i adults joves, en edats compreses entre els 12 i els 26 anys d’edat. Per tipus de violència, l’abús sexual infantil i el l’assetjament escolar són els principals contribuents a aquets intents de suïcidi.

“Els individus que han estat víctimes de qualsevol tipus de violència interpersonal durant la infància o adolescència tenen dues vegades més risc de realitzar intents de suïcidi quan són joves o adults joves, i aquest risc quasi es quadruplica quan l’abús ha estat sexual” explica Jordi Alonso, coordinador del grup de recerca en Serveis Sanitaris de l’IMIM, cap de grup CIBERESP i director de l’estudi “Però l’associació és molt més alta per la mort per suïcidi que augmenta fins a 10 vegades respecte als que no han estat víctimes. La infància i l’adolescència són períodes crítics del desenvolupament, associats a una major sensibilitat, i l’exposició a la violència en aquestes edats s’associa amb múltiples problemes emocionals i de comportament, entre els que es trobaria una major vulnerabilitat als comportament suïcides i, fins i tot, a la mort per suïcidi” afegeix.

És la primera vegada que un estudi proporciona una estimació del risc de suïcidi que suposa l’exposició a qualsevol tipus de violència durant la infància, a partir d’una anàlisi sistemàtica de tots els estudis fets sobre el tema arreu del mon.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència
P. Castellví, A. Miranda-Mendizábal, O. Parés-Badell, J. Almenara, I. Alonso, M. J. Blasco, A. Cebrià, A. Gabilondo, M. Gili, C. Lagares, J. A. Piqueras, M. Roca, J. Rodríguez-Marín, T. Rodríguez-Jimenez, V. Soto-Sanz , J.Alonso. ”Exposure to violence, a risc for suicide in youths and young adults. A meta-analysis of longitudinal studies” Acta Psychiatrica Scandinavica