News
24/2/2017

Els centres del PRBB al festival YoMo Barcelona

Els centres del PRBB al festival YoMo Barcelona


Ciència i biomedicina de la mà dels propis investigadors


Incentivar vocacions científiques entre els joves és un dels reptes de les institucions que fan recerca biomèdica. Per això els centres que formen part del PRBB oferiran tallers i activitats als 20.000 estudiants inscrits al The Youth Mobile Festival: YoMo, el festival para estudiantes del GSMA Mobile World Congress.

BioJúnior és l'espai del PRBB on els nois i noies podran descobrir diferents facetes de la recerca biomèdica des de múltiples enfocaments. Cadascun dels centres contribueix en aquest espai amb el seu coneixement i àrees d'especialitat oferint un complet programa d'activitats, en una mostra de la interdisciplinarietat del PRBB on els centres de recerca es complementen i col·laboren abordant diversos aspectes de la biomedicina.

Els estudiants podran convertir el seu propi smartphone en un microscopi al costat dels científics del CRG, investigadors del CEXS-UPF els mostraran en viu i en directe el desenvolupament d'embrions de pollet i de peix zebra i, podran descobrir de manera amena i divertida quins camins segueixen al CMRB per a que la regeneració cardíaca en humans arribi aviat a convertir-se en realitat.

El personal de l'IBE (CSIC-UPF) els farà descobrir els secrets de la biodiversitat i l'evolució. També podran conèixer projectes sobre urbanisme, contaminació atmosfèrica i radiacions de la mà dels científics d'ISGlobal o explorar com el big data i la bioinformàtica ens permet avançar en biomedicina gràcies als experts de l'IMIM. Una trentena d’investigadors i personal de suport dedicarà els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març a interactuar amb el públic i mostrar de manera didàctica que la ciència és passió, és equip, és joc i pot ser el seu futur.

YoMo, que obrirà les seves portes com a part del GSMA Mobile World Congress, del 27 de febrer al 2 de març de 2017, ocuparà 13.000 m2 a la Fira de Montjuic i acollirà entitats, associacions, empreses i laboratoris R+D en un esforç col·lectiu per oferir als joves inscrits l’oportunitat de divertir-se aprenent ciència i tecnologia.

 

Los centros del PRBB en el festival Yomo Barcelona

Incentivar vocaciones científicas entre los jóvenes es uno de los retos de las instituciones que realizan investigación biomédica. Por eso los centros que forman parte del PRBB ofrecerán talleres y actividades a los 20.000 estudiantes inscritos en The Youth Mobile Festival: YoMo, el festival para estudiantes del GSMA Mobile World Congress.

BioJúnior es el espacio del PRBB donde los chicos y chicas podrán descubrir diferentes facetas de la investigación biomédica desde múltiples enfoques. Cada uno de los centros contribuye en este espacio con su conocimiento y áreas de especialidad ofreciendo un completo programa de actividades, en una muestra de la interdisciplinariedad del PRBB donde los centros de investigación se complementan y colaboran abordando diversos aspectos de la biomedicina.

Los estudiantes podrán convertir su propio smartphone en un microscopio junto a los científicos del CRG, investigadores del CEXS-UPF les mostrarán en vivo y en directo el desarrollo de embriones de pollito y de pez cebra, y podrán descubrir de forma amena y divertida qué caminos siguen en el CMRB para que la regeneración cardíaca en humanos llegue pronto a ser una realidad.

El personal del IBE (CSIC-UPF) les hará descubrir los secretos de la biodiversidad y la evolución. También podrán conocer proyectos sobre urbanismo, contaminación atmosférica y radiaciones de la mano de los científicos de ISGlobal o explorar cómo el big data y la bioinformática nos permite avanzar en biomedicina gracias a los expertos del IMIM. Una treintena de investigadores y personal de apoyo dedicará los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo a interactuar con el público y mostrar de forma didáctica que la ciencia es pasión, es equipo, es juego y puede ser su futuro.

YoMo, que abrirá sus puertas como parte del GSMA Mobile World Congress, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2017, ocupará 13.000 m2 en la Feria de Montjuic y acogerá entidades, asociaciones, empresas y laboratorios I+D en un esfuerzo colectivo para ofrecer a los jóvenes inscritos la oportunidad de divertirse aprendiendo ciencia y tecnología.

Más información:
Web del IMIMweb del CMRBweb del CEXS-UPF