News
24/3/2017

IMIM: El moment d’aparició de mutacions que generen resistència afecta l’eficàcia del tractament del càncer colorectal

IMIM: El moment d’aparició de mutacions que generen resistència afecta l’eficàcia del tractament del càncer colorectal


Notícies de l'IMIM


Un equip internacional liderat per la Dra. Clara Montagut, oncòloga de l’Hospital del Mar i investigadora de l’IMIM, i pel Dr. Alberto Bardelli, investigador del Candiolo Cancer Institute de Torí (Itàlia), ha desxifrat la manera com alguns càncers colorectals són capaços d’adaptar-se al tractament amb fàrmacs anti-EFGR i esdevenir-hi resistents. L’estudi, publicat a Nature Communications, demostra com una millor o pitjor la resposta al tractament anti-EGFR està determinada per les característiques moleculars que el tumor adquireix durant el tractament. 

“Hem detectat que els pacients amb càncer colorectal tractats amb un fàrmac anti-EGFR que adquireixen mutacions en un determinat gen durant el tractament tindran una pitjor resposta i esdevindran resistents al tractament més ràpidament que aquells que no desenvolupen aquesta mutació. Afortunadament, les noves tècniques com la biòpsia líquida ens permeten detectar en la sang dels pacients les diferents mutacions que van apareixent durant el tractament i prendre la decisió terapèutica més adient”, explica Montagut.

El càncer colorectal és un càncer heterogeni, format per diferents súbclons de cèl·lules, és a dir, dins un mateix tumor conviuen diferents subpoblacions de cèl·lules amb diverses mutacions. Aquesta heterogeneïtat permet que el tumor s’adapti i pugui tornar-se resistent. “Amb el nostre treball hem constatat que no s’ha d’estudiar només les resistències, sinó quines s’instauren primer, perquè marcaran la tendència del tumor, i així podrem actuar en conseqüència i modificar el tractament, si escau”, afegeix Montagut.

Més informació:
Web de l'IMIM