News
31/3/2017

Recent qualificació energètica de l'edifici del PRBB / Recent energy certification of the PRBB building

Recent qualificació energètica de l'edifici del PRBB / Recent energy certification of the PRBB building


La Generalitat de Catalunya concedeix una nova certificació energètica


Després de les diverses actuacions realitzades durant els darrers anys, l’edifici del PRBB ha millorat la seva certificació energètica, tant pel que fa el consum d’energia com per les emissions de CO2.

El canvi de qualificació energètica certifica que cada any emetem 50 kg menys de CO2 per m2, és a dir 2.750 tones menys de CO2. Això equival aproximadament a les emissions que produeixen 1.850 cotxes en un any.

 

Recent energy certification of the PRBB building

After the actions taken over the last years, the PRBB building has improved its energy certification, both in terms of energy consumption as well as CO2 emissions.

The new energy rating certifies that annually we emit 50 kg less of CO2 per m2, or 2,750 tons of COless. This is roughly equivalent to the emissions produced by 1,850 cars in one year.