News
31/3/2017

Nova adequació d’espais a l’edifici del PRBB / Remodelling of spaces in the PRBB building

Nova adequació d’espais a l’edifici del PRBB / Remodelling of spaces in the PRBB building


Notícia del PRBB


Amb la finalitat d’adequar les instal·lacions del PRBB per a la incorporació de nous grups de recerca, s'han iniciat unes obres de remodelació a diferents plantes de l’edifici. Es preveu que totes les actuacions finalitzin el desembre de 2017 amb la incorporació dels primers grups de EMBL Barcelona. També es preveuen actuacions per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

La primera fase es realitzarà a la Planta 7 i a la Planta -1 i està previst que finalitzi a principis de setembre. Després, durant el mes de setembre, es realitzaran trasllats interns per tal d’alliberar una part de la planta 4, on s’hi faran unes obres d’adequació que es preveu finalitzin a finals de desembre de 2017.

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

#FEDERrecerca #FonsUEcat

 

Remodelling of spaces in the PRBB building

Remodelling work on different floors of the building has started in order to adapt the PRBB facilities ready for the incorporation of new research groups. It is expected that all work will be completed by December 2017, when the first groups of EMBL Barcelona will join us. Work to improve the energy efficiency of the building has also been planned.

The first phase will take place on floors 7 and -1 and is expected to end in early September. Then during September, there will be some internal transfers to make room on the 4th floor for renovation work that is expected to be completed by late December 2017.

The project is funded by the European Regional Development Fund under the Operational Program FEDER of Catalonia 2014-2020.

#FEDERrecerca #FonsUEcat