News
12/5/2017

CMRB: El CMRB i l'IDIBELL creen el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya

CMRB: El CMRB i l'IDIBELL creen el nou Programa de Medicina Regenerativa de Catalunya


Notícies del CMRB


El Programa de Translació Clínica de Medicina Regenerativa en Catalunya (P-CMR[C]) s’ubicarà des de juny d’aquest any a les instal·lacions de l’IDIBELL, dins de l’Hospital Duran i Reynals. La posada en marxa del P-CMR[C] permetrà crear entre 4 i 6 nous grups de recerca que desenvoluparan la seva activitat a les noves instal·lacions. Alhora, donat el caràcter transversal del programa, aquest també associarà grups de recerca pertanyents a d’altres institucions que treballen en el camp de la Medicina Regenerativa a Catalunya. Paral·lelament, els serveis cientificotècnics del CMR[B] i el Banc de Cèl·lules Mare de Barcelona (BCL-B) també formaran part del nou programa.

La creació del P-CMR[C] busca capitalitzar la posició del CMR[B] com a agent aglutinador de la recerca en cèl·lules mare de Catalunya, i alhora catalitzar la translació clínica de la investigació en medicina regenerativa. 

La integració del P-CMR[C] a l’IDIBELL suposarà també a creació de nous espais destinats a acollir els serveis cientificotècnics. A les plataformes ja existents a l’IDIBELL, com el biobanc, la unitat d’assajos clínics, l’estabulari, les unitats de proteòmica, genòmica i citòmica i el servei d’estadística, s’hi afegiran els serveis de bioimatge i histologia, citometria de flux, micromanipulació embrionària, cultiu cel·lular avançat i animals aquàtics del CMR[B].

Més informació:
Web del CMRB