News
16/2/2017

El·lipse 104: “Barcelona es mobilitza per la ciència / Barcelona stands up for science”

El·lipse 104: “Barcelona es mobilitza per la ciència / Barcelona stands up for science”


Edició de maig


Ja ha sortit l'edició de maig de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Dissabte 22 d’abril es va celebrar la Marxa per la Ciència Barcelona al PRBB. En un acte reivindicatiu que va reunir centenars de persones, Barcelona se sumava a la mobilització iniciada a Washington i seguida per més de 600 ciutats de tot el món. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca la visita d’Oriol Junqueras, el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, al PRBB.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Cathryn Tonne de l’ISGlobal, i una entrevista a Jordi Alonso de l’IMIM. A la secció “Ciència al descobert”, François Serra i Yasmina Cuartero ens expliquen com es guarden dos metres d’ADN en sis micròmetres i el “Debat actual” està dedicat al projecte de ciència ciutadana del CRG “Saca la Lengua”.

Les notícies d'aquest mes inclouen un nou mètode per garantir la reproductibilitat dels experiments computacionals, l’alimentació per torns dels bacteris quan es troben en situació d’escassetat, l’augment del consum de tabac de cargolar, la cria de cavalls dels escites a l’edat del ferro i una nova tècnica que permet rastrejar en els sediments l’ADN d’homínids, entre d’altres.

Això i molt més a la nova edició de l’El·lipse! Recordeu que podeu veure totes les edicions aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

Barcelona will be located at the PRBB

Welcome to the May issue of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) magazine El·lipse, a monthly publication in Catalan and English.

PDF Version
Multimedia version

On Saturday April 22nd the March for Science Barcelona was held at the PRBB. In an act of protest which brought together hundreds of people, Barcelona added to the demonstration that started in Washington and continued in more than 600 cities around the world. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also highlights the visit of Oriol Junqueras, Catalonia’s Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance, to the PRBB.

Inside the newspaper, you will find an article about Cathryn Tonne’s research group at the ISGlobal, and an interview with Jordi Alonso from the IMIM. In the Science uncovered section, François Serra AND Yasmina Cuartero explain how to store 2 metres of DNA in 6 micrometres and the Current-affairs Debate focuses on the CRG’s citizen science project “Stick out your Tongue”.

News of this month include a new tool which ensures reproducibility in computational experiments, alternate feeding in bacteria when living under scarcity, the increase of the consumption of rolling tobacco, horse breeding by Iron Age Scythian and a new technique that allows the DNA of groups of hominids to be traced using sediments, among others. 

This and more in the new edition of the El·lipse. And remember you can see all previous editions here where you can also register to get the publication every month in your email.