News
26/5/2017

IMIM: Presentació pública de la “IV Monografía de Política y Gestión: Resultados reportados por los pacientes" de Jordi Alonso i Montse Ferrer

IMIM: Presentació pública de la “IV Monografía de Política y Gestión: Resultados reportados por los pacientes" de Jordi Alonso i Montse Ferrer


Notícies de l'IMIM


Dimecres 25 de maig, de les 19 a les 20 h, la Reial Academia Nacional de Medicina de Madrid, es va fer la presentació pública de la “IV Monografía de Política y Gestión: Resultados reportados por los pacientes" de Jordi Alonso, director del Programa d'Epidemiologia i Salut Pública de l'IMIM i investigador CIBERESP, i Montse Ferrer, investigadora del grup de recerca de Serveis Sanitaris de l'IMIM i investigadora CIBERESP.

Les mesures dels resultats en salut des de la perspectiva del pacient (oPROs, en anglès, patient-reported outcomes) inclouen totes aquelles avaluacions de l'estat de salut del pacient que condiciona la seva malaltia i el seu tractament, informades directament pels pacients. Aquests mesuraments inclouen diferents dimensions que expressen les percepcions del pacient pel que fa a la qualitat de vida relacionada amb la seva salut, els seus símptomes, la satisfacció amb les cures que rep, el seu benestar general i l'impacte en la seva funcionalitat.

Hi ha demostració empírica que aquesta informació millora la comunicació entre el professional sanitari i el pacient, facilita la detecció de problemes no reconeguts i millora el monitoratge de la resposta als tractaments. 

Més informació:
Web de l'IMIM