News
16/6/2017

CEXS-UPF: Portar al col·lapse les cèl·lules tumorals, possible nova estratègia per combatre el càncer

CEXS-UPF: Portar al col·lapse les cèl·lules tumorals, possible nova estratègia per combatre el càncer


Notícies del CEXS-UPF


Un equip científic interdisciplinari ha desenvolupat un model teòric segons el qual les cèl·lules d'un tumor, en determinades condicions, moren de forma sobtada i només sobreviuen les cèl·lules sanes. La troballa pot tenir un gran impacte en el disseny de noves estratègies per al tractament del càncer, especialment en la teràpia dirigida.

Els tumors presenten una gran diversitat de cèl·lules al seu interior. Aquesta heterogeneïtat cel·lular és un dels problemes principals als quals s'enfronta la medicina i està causada principalment per la inestabilitat genètica, és a dir, la tendència de les cèl·lules tumorals a patir mutacions i anomalies genètiques. La manca d'una estructura clonal en el tumor permet a les cèl·lules evadir els anomenats “punts de control del cicle cel·lular”, que impedeixen que les cèl·lules continuïn reproduint-se en cas d'estar malaltes. Així, les cèl·lules cancerígenes es divideixen sense parar, donant lloc al creixement descontrolat del tumor.

“Aquesta inestabilitat crea una situació peculiar, ja que les cèl·lules canceroses es tornen menys especialitzades i s'adapten més fàcilment a les condicions que les envolten, però, en principi, serien més propenses al fracàs", comenta Josep Sardanyés, autor de l'estudi i investigador al Centre de Recerca Matemàtica (CRM) al campus de la UAB. Es van preguntar quins nivells d’inestabilitat genètica poden suportar les cèl·lules cancerígenes abans d'arribar al col·lapse i morir. La hipòtesi que les cèl·lules tumorals podrien presentar llindars d'inestabilitat genòmica que no poden ser sobrepassats, ja que implicaria la seva mort, forma part d'una important línia de recerca liderada per Ricard Solé, professor de la UPF i cap del Laboratori de Sistemes Complexos de l'IBE (CSIC-UPF).

Més informació:
Web del CEXS

Article de referència:
Sardanyés, J., Martínez, R., Simó, C., Solé, R. Abrupt transitions to tumor extinction: a phenotypic quasispecies model. J. Math. Biol. (2017) 74: 1589. doi:10.1007/s00285-016-1062-9