News
23/6/2017

IMIM: Identifiquen un tractament que aporta nous beneficis a pacients amb carcinoma uroterial

IMIM: Identifiquen un tractament que aporta nous beneficis a pacients amb carcinoma uroterial


Notícies de l'IMIM


Administrar vinflunina a pacients que ja han respost al tractament estàndard amb gemcitabina i cisplatí retarda la progressió del càncer a diferència dels tumors en els quals no fan tractament de manteniment i que reben una cura pal·liativa. En aquest segon cas, el tumor torna a progressar a curt termini. Els resultats han estat obtinguts de l'estudi MAJA, en el qual han participat 21 hospitals espanyols. Aquestes importants troballes van ser publicades a The Lancet Oncology

El Dr. Joaquim Bellmunt, cap de la Secció d'Oncologia de l'Hospital del Mar, especialista mundialment reconegut en càncer de bufeta i ronyó i actualment director de l'IMIM, ha dirigit la investigació des del Grup de Tractament de Tumors Urològics (SOGUG). Parlem d'un assaig clínic en fase 2 aleatoritzat, el què significa que el medicament és segur en voluntaris sans, i ara s'ha avaluat la seva eficàcia en 88 pacients afectats de carcinoma urotelial d'entre 42 i 84 anys. D'aquests, 45 van rebre la teràpia de manteniment amb vinflunina juntament amb tractament de suport. Als 43 restants només se'ls va brindar el tractament de suport. Després d'un seguiment de 15,6 mesos, la malaltia es va aconseguir controlar, aproximadament en un 70% dels pacients que van rebre vinflunina enfront del 45% dels que no.

Paral·lelament, Annals of Oncology va publicar un estudi liderat pel Dr. Joaquim Bellmunt que confirma l'efectivitat de la vinflunina com a tractament de segona línia en el càncer urotelial. Es tracta del primer assaig clínic de fase 2 que compara un tractament ja aprovat i estandarditzat -la vinflunina- amb un fàrmac potencialment efectiu del grup dels taxans -el cabazitaxel-. Aquest últim no va aconseguir demostrar la suficient efectivitat per continuar sent investigat en la fase 3 de l'assaig, on el fàrmac es prova en molts més pacients que en fase 2.

Més informació:
Web de l'IMIM

Articles de referència:
García-Donas J, Font A, Pérez-Valderrama B, Virizuela JA, Climent MA, Hernando-Polo S, Arranz JA, Llorente MM, Lainez N, Villa-Guzmán JC, Mellado B, González del Alba A, Castellano D, Gallardo E, Anido U, García del Muro X, Domènech M, Puente J, Morales-Barrera R, Pérez-García JL, Bellmunt J. Maintenance therapy with vinflunine plus supportive care versus best supportive care alone in patients with advance urothelial carcinoma with a response after first-line chemotherapy (MAJA; SOGUG 2011/02): a multicentre, randomised, controlled, opne-label, phase 2 trial. The Lancet Oncology 2017. 

Bellmunt J, Kerst JM, Vázquez F, Morales-Barrera R, Grande E, Medina A, González Graguera M, Rubio G, Anido U, Fernández Calvo O, González-Billalabeitia E, Van den Eertwegh A, Pujol E, Perez-Gracia JL, González Larriba JL, Collado R, Los M, Maciá S, De Wit R; SOGUG and DUOS. A randomized Phase II/III study of cabazitaxel versus vinflunine in metastatic or locally advanced transitional cell carcinoma of the urothelium (SECAVIN). Ann Oncol 2017.