News
23/6/2017

ISGlobal: ISGlobal celebra la reunió científica anual

ISGlobal: ISGlobal celebra la reunió científica anual


Notícies d'ISGlobal


El dimarts 20 de juny, es va dur a terme la primera reunió científica anual de l'ISGlobal després d’integrar-se amb el CREAL, ara fa un any. Els investigadors Alfred Cortés i Elisabeth Cardis, el director científic d’ISGlobal, Josep M. Antó, va fer-ne la presentació inicial, en la qual va destacar els resultats científics de l'any 2016 i va subratllar de quina manera la integració ha reforçat la producció científica d'excel·lència i les capacitats competitives.

Durant la jornada, investigadors principals, predoctorands i postdoctorands de tots dos Campus –Clínic i Mar– van exposar els resultats de les recerques i projectes que duen a terme, tant en el camp de les malalties infeccioses com en el camp de les malalties no transmissibles i medi ambient. A la tarda es va organitzar un concurs de vídeos en què els diferents grups explicaven d’una manera divulgativa i amena el treball que fan. El vídeo guanyador va ser el del projecte CHAI, sobre l'impacte de la contaminació ambiental en la salut cardiovascular.

L'última sessió va centrar-se en el nou paradigma que ha emergit en el camp de la salut global, la salut planetària, que vincula la salut de la civilització humana amb la dels sistemes naturals dels quals depèn. Finalment, el director general d’ISGlobal, Antoni Plasència, va tancar la jornada remarcant de nou el potencial d’ISGlobal després de la integració amb el CRESIB (2015) i amb el CREAL (2016), no només en l'àmbit científic sinó també en el camp de la translació.

Més informació:
Web d'ISGlobal