News
23/6/2017

CEXS-UPF: Descoberts els virus més abundants en tots els oceans del planeta

CEXS-UPF: Descoberts els virus més abundants en tots els oceans del planeta


Notícies del CEXS-UPF


Un grup de científics de diversos centres de recerca i universitats internacionals ha descobert 44 nous virus dels més abundants en tots els oceans del planeta. La troballa, liderada per Manuel Martínez García del grup de recerca en Ecologia Microbiana Molecular de la Universitat d'Alacant (UA), s'ha aconseguit gràcies a l'aplicació de tècniques punteres que barregen citometria de flux i tècniques de genòmica i biologia molecular. Els resultats es publiquen a la revista Nature Communications.

La tècnica desenvolupada pels investigadors ha revelat alguns dels virus més abundants a nivell planetari en tots els oceans, sobretot en la seva superfície. “Aquesta troballa permet descobrir virus patògens emergents, impossibles de cultivar al laboratori per les dificultats tècniques. Així, aquesta tècnica ens proporciona la informació genòmica que porta cada virus, de manera que es pot saber de quin virus es tracta”, ha informat Manuel Martínez García, de la UA.

Fins ara es tenien pistes, però es desconeixien quins eren alguns dels virus més abundants en els oceans del planeta. Aquest estudi fa llum a aquesta qüestió i dóna pas a l'estudi d'altres ecosistemes. “Amb l'ús d'aquesta nova tecnologia, obrim la porta a desxifrar la viriosfera terrestre”, comenta Òscar Fornas, un dels investigadors implicats i cap de la Unitat de Citometria de Flux de la UPF i el CRG . 

Més informació:
Web del CEXS-UPF

Article de referència:
Martinez-Hernandez F, Fornas O, Lluesma M, Bolduc B, Cruz MJ, Martínez Martínez J, Antón J, Gasol J, Rosselli R, Rodríguez-Valera R, Sullivan MB, Acinas S and Manuel Martinez-Garcia. Single-virus genomics reveals hidden cosmopolitan and abundant viruses Nature Communications, Junio 2017 DOI: 10.1038/NCOMMS15892