News
30/6/2017

UPF: La UPF participa al Barcelona International Youth Science Challenge 2017

UPF: La UPF participa al Barcelona International Youth Science Challenge 2017


Notícies de la UPF


Noranta joves d'entre 16 i 18 anys han estat escollits per participar al Barcelona International Youth Science Challenge 2017 (BYISC 2017), un programa internacional impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera amb l'objectiu d'estimular el talent científic entre els joves de tot el món.

Entre els deu projectes que ofereix el programa aquest any, destaquen els tallers “Neurobótica per entendre les claus del cervell”, impartit pel Laboratori de Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS) de la UPF, i “Descobrint la diversitat oculta dels oceans”, ofert per l'IBE (UPF-CSIC).

El Laboratori SPECS proposa en l'activitat “Neurobótica per entendre les claus del cervell” la creació de robots basats en principis neuronals d'animals senzills per tal de comprendre el funcionament del cervell. D'altra banda, l'IBE repta amb el seu taller a descobrir i caracteritzar noves espècies oceàniques. Els participants podran investigar una mostra provinent de l'Oceà Àrtic, concretament, del tracte digestiu d’un musclo provinent d'una illa canadenca. 

Més informació:
Web de la UPF