News
6/7/2017

CEXS-UPF: Engega un estudi de jaciments arqueològics de Catalunya amb les tècniques genètiques més innovadores

CEXS-UPF: Engega un estudi de jaciments arqueològics de Catalunya amb les tècniques genètiques més innovadores


Notícies del CEXS-UPF


Arqueòlegs, antropòlegs i genetistes treballaran braç a braç en l’anàlisi de diversos jaciments arqueològics de Catalunya. El projecte es posarà en marxa aquest mes de juliol i estudiarà restes arqueològiques mitjançant l’ús de les tècniques de seqüenciació genètica més avançades. L’equip multidisciplinari està format per investigadors de la UPF, l’IBE (CISC-UPF), la UAB i les empreses Antropòlegs LAB i Tríade Serveis Culturals, i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’escassa quantitat d’ADN que s’obté de les mostres, el seu mal estat de conservació i la contaminació amb ADN d’altres organismes o de qualsevol persona que hi hagi estat en contacte són algunes de les dificultats que presenta l’estudi genètic de mostres arqueològiques. Mentre que les noves tècniques d’anàlisi genètica ja s’apliquen de manera rutinària a mostres actuals, en el cas de les restes antigues ha calgut dur a terme un procés d’optimització de la tecnologia.

"La millora en les tècniques de seqüenciació massiva de DNA ens permetrà analitzar detalladament els jaciments, que corresponen a èpoques compreses entre el Neolític i la primera edat de ferro”, comenta Jaume Bertranpetit. L’estudi es portarà a terme, entre d’altres, als jaciments de la Cova dels Voltors o de Montanissell (Alt Urgell) i als sepulcres de Mas d’En Boixos (Alt Penedès), i permetrà aprofundir en les relacions de parentesc entre els individus, els nivells de consanguinitat i diversitat genètica i l’origen d’alguns individus. 

Més informació:
Web del CEXS-UPF