News
14/7/2017

IMIM: La ciutadania, escèptica davant l’efectivitat de la legislació espanyola per a controlar l’exposició humana a substàncies tòxiques en els aliments

IMIM: La ciutadania, escèptica davant l’efectivitat de la legislació espanyola per a controlar l’exposició humana a substàncies tòxiques en els aliments


Notícies de l'IMIM


Un estudi del grup de recerca en Epidemiologia Clínica y Molecular del Càncer de l’IMIM, dirigit per Miquel Porta, ha posat en evidència l’ampli escepticisme i desconfiança respecte de l'aplicació i efectivitat de la legislació que aspira a controlar l'exposició humana a substàncies tòxiques en els aliments a Espanya.

"Tot i que a Espanya es fa bona investigació sobre els possibles efectes adversos per a la salut de certs compostos químics artificials o sintètics, hi ha pocs estudis en profunditat sobre les percepcions, actituds i comportaments dels ciutadans sobre la presència d'aquests contaminants en els aliments” explica José Pumarega, primer autor de l'article. Per portar a terme l’estudi es va fer una enquesta en línia que van completar 740 persones de diverses parts d'Espanya. 

Els resultats van mostrar que més del 87% dels enquestats consideraven possible que al llarg de la seva vida haguessin acumulat en el seu cos substàncies tòxiques potencialment perilloses per a la seva salut. A més, aquells que atribuïen la responsabilitat sobre la presencia de substàncies tòxiques en els aliments a una major varietat de grups socials van ser aquells que van afirmar consultar més sovint sobre aquest tema, que van identificar correctament factors que augmenten la probabilitat que les substàncies tòxiques en els aliments siguin perjudicials per a la salut humana, que coneixien millor els problemes de salut que poden ser causats per aquestes substàncies i que van assenyalar més grups d'aliments que tendeixen a tenir concentracions de tòxics potencialment perjudicials per a la salut.

Més informació:
Web de l'IMIM

Article de referència:
Pumarega J, Larrea C, Muñoz A, Pallarès N, Gasull M, Rodriguez G, Jariod M, Porta M. Citizens’ perceptions on the presence and risks of synthetic chemicals in food: results of an online survey in Spain. Gaceta Sanitaria 2017.