News
28/7/2017

CEXS-UPF: Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través dels serveis d’inserció laboral de la pròpia universitat

CEXS-UPF: Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través dels serveis d’inserció laboral de la pròpia universitat


Notícies del CEXS-UPF


L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) va presentar fa dues setmanes la 6a. edició de l’estudi d’inserció laboral de les universitats catalanes, elaborat amb la col·laboració dels consells socials de les universitats i que mostra els resultats obtinguts per als graduats universitaris del curs 2012-2013.

L’informe indica que la UPF destaca com a una universitat que facilita la inserció laboral, donat que el 29,2% dels seus graduats el curs 2012-2013 han manifestat que van trobar feina gràcies a les pròpies eines de la Universitat, a través de practiques acadèmiques externes o serveis com la borsa de treball. Aquesta dada representa estar més de dotze punts per sobre de la mitjana del sistema universitari català.

D’altra banda, l’estudi també mostra que la velocitat d’inserció dels graduats de la UPF augmenta en relació a l’edició anterior. El 78% aconsegueix la primera feina abans dels tres mesos d’haver acabat els estudis, sis punts més que el 2014, i el 90% al cap de l’any. L’informe també analitza la formació rebuda i la satisfacció amb la institució on s’ha cursat la carrera. El 91% dels graduats afirma que repetiria la seva experiència a la UPF, mentre que prop del 70% repetirien la carrera que van cursar en el seu moment.

Més informació:
Web del CEXS-UPF