News
26/7/2013

Imatges de les finals de vòlei i festa d'estiu al PRBB / Pictures of PRBB summer party and finals of the beach volleyball championship

Imatges de les finals de vòlei i festa d'estiu al PRBB / Pictures of PRBB summer party and finals of the beach volleyball championship


Notícia del PRBB


Al Flickr del PRBB trobareu les fotografies festa d'estiu i de les finals de volley del passat dia 20 de juliol. 

On the PRBB Flickr page there are the pictures of the recent summer party and finals of the beach volleyball championship .

 

Más informació / More information

Web of the championship