News
31/8/2017

CEXS-UPF: Amb l'edat, les cèl·lules mare propicien més envelliment per un canvi en les seves funcions rítmiques

CEXS-UPF: Amb l'edat, les cèl·lules mare propicien més envelliment per un canvi en les seves funcions rítmiques


Notícies del CEXS-UPF


Una hipòtesi àmpliament acceptada sostenia que amb el temps les cèl·lules mare deixaven de saber si era de dia o de nit (perdien el ritme circadià) i aquesta pèrdua promovia l'envelliment. Però no és així. Científics de l'IRB Barcelona, la UPF i de la Universitat de Califòrnia Irvine, refuten la hipòtesi amb dos estudis que publiquen a la revista Cell. Durant l'envelliment les cèl·lules mare segueixen treballant rítmicament, el que passa és que reprogramen les funcions circadianes que duen a terme.

“Les cèl·lules mare envellides conserven el ritme circadià però ara exerceixen tot un altre conjunt de funcions per fer front a problemes que apareixen amb l'edat”, descriu l'investigador ICREA Salvador Aznar Benitah, líder d'ambdós estudis. Afegeix, “el problema és que desapareix la funcionalitat rítmica que tenien les cèl·lules mare “joves” i que té a veure amb la protecció i la preservació del teixit, funcions que passen a no ser rítmiques. Aquest abandonament de les seves antigues funcions circadianes durant l'envelliment natural contribueix a que s'acumuli més dany i hi hagi més envelliment”.

Més informació:
Web del CEXS-UPF

Articles de referència:
Guiomar Solanas, Francisca Oliveira Peixoto, Eusebio Perdiguero, Mercè Jardí, Vanessa Ruiz-Bonilla, Debayan Datta, Aikaterini Symeonidi, Andrés Castellanos, Patrick-Simon Welz, Juan Martín Caballero, Paolo Sassone-Corsi, Pura Muñoz-Cánoves, and Salvador Aznar Benitah. Aged Stem Cells Reprogram Their Daily Rhythmic Functions to Adapt to Tissue-Specific Stress. Cell (2017) Doi: Cell (2017) 

Sato S, Solanas G, Peixoto F, Bee L, Symeonidi A, Schmidt MS, Brenner C, Masri S, Benitah SA, Sassone-Corsi P. Circadian reprogramming in the liver identifies metabolic pathways of aging. Cell (2017)