News
16/2/2017

El·lipse 107: “Un estiu ple de recerca / A summer of research”

El·lipse 107: “Un estiu ple de recerca / A summer of research”


Edició de setembre


Ja ha sortit l'edició de setembre de l'El·lipse, la publicació mensual del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) en català i anglès.

Versió PDF
Versió Multimèdia

Joves estudiants apassionats per la ciència han tingut l’oportunitat de conèixer la recerca de primera mà aquest estiu al PRBB. Aquesta és la portada de la nova edició d’El·lipse, on també es destaca la Jornada sobre les agències del medicament que va tenir lloc a l’auditori del parc el 14 de setembre.

A dins hi trobareu el perfil del grup de recerca liderat per Marta Torrens de l’IMIM, i una entrevista a Paco Muñoz López, investigador del CEXS-UPF. A la secció “Ciència al descobert” podreu aprendre sobre el microbioma, els milions de microbis que conviuen amb nosaltres.

Les notícies d'aquest mes inclouen un mecanisme immunològic clau en la regulació de la flora intestinal, la seqüenciació del genoma del jaguar, la relació entre les malalties immunes i el risc cardiovascular o l’ús de la metereologia per predir la incidència de dengue, entre d’altres.

A més, no us perdeu les fotos de les finals del campionat de vòlei i la festa d’estiu del PRBB! Recordeu que podeu veure totes les edicions de l’El·lipse aquí, on també us podeu subscriure per rebre la publicació cada mes al vostre mail!

 

 

A summer of research

Welcome to the September issue of El·lipse, a monthly publication in Catalan and English of the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB).

PDF Version
Multimedia version

This summer, young passionate science students had the opportunity to experience research first hand at the PRBB. This is the cover of the new edition of El·lipse, which also includes a conference on Drug Agencies that took place on September 14th at the park.

Inside the newspaper, you will find an article about Marta Torrens’ research group at the IMIM, and an interview with Paco Muñoz, researcher at the CEXS-UPF. The Science uncovered section tells us about the microbiome, the millions of microbes that exist within our body.

News of this month include an immunological mechanism for regulating intestinal flora, the sequencing of the jaguar genome, the link between autoimmune diseases and cardiovascular risk and how climate services can help predict dengue incidence, among others.

Also, do not miss the pictures of the Volleyball Finals and the PRBB Summer Party! And remember you can see all previous editions of El·lipse here where you can also register to get the publication every month in your email.