News
20/12/2012


Demografia del PRBB / The demography of PRBB


Noticia del PRBB


Ja som 1.433 i ens hem fet una mica més vells, però seguim sent molt internacionals. La incorporació de l'IBE aporta bona part del 6,5% d'increment de personal i els centres mantenen el nombre de persones amb lleugeres variacions: el CMRB  ha disminuït el seu nombre de personal (- 12), així com el CRG (-7) i el  CREAL (-5). D’altra banda han incrementat lleugerament el personal la UPF: CEXS+IBE (+24) i  l’IMIM (+19).

Pel que fa els estrangers es manté la proporció global del 27% com l’any anterior tot i pel personal investigador, el percentatge global ha baixat del 41% al 2011 al 38% al 2012. Provenim de 55 païssos diferents, sent els italians la comunitat més nombrosa, amb 92 membres, un 42% del total d'estrangers.

Document: Demografia completa (PDF)

 

The demography of PRBB

We are now 1.433 people at the PRBB, and have become a bit older, but we are still very international.

The incorporation of the IBE explains in good measure the 6.5% increase in personnel in the whole park, and the rest of the centers maintain their staff numbers with slight variations: the CMRB staff has decreased (-12), as has that of CRG (-7) and the CREAL (-5). On the other hand the UPF: CEXS+IBE has increased its personnel (+24) and so has the IMIM (+19).

Regarding foreign staff, the global proportion of 27% is maintained as last year, even though if we look only at researchers, those have decreased from 41% in 2011 to 38% in 2012. We come from 55 different countries, with Italians leading the ranking with 92 members. They account for 42% of all foreign staff.

Document: Complete demography (PDF in Catalan)